Personvern

May 10, 2023

Det er viktig å være klar over at denne personvernerklæringen er juridisk bindende når du deler dine personlige opplysninger med oss. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til innsamling, bruk og oppbevaring av dine personopplysninger i henhold til denne erklæringen.

Behandlingsansvarlig for opplysningene dine er Newcycle AS (928976173, Maridalsveien 15E, 0178 Oslo). Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte vår behandlingsansvarlig på følgende e-postadresse: johan@newcycle.no.

Personvernregler

Vi i Newcycle AS verdsetter ditt personvern og tar ansvaret med å beskytte dine personlige opplysninger på alvor. Vi forstår at det å dele dine personlige opplysninger vil kreve stor tillit, og vi vil alltid behandle disse opplysningene med respekt. Vi vil alltid holde oss til gjeldende lover og regler for personvern. Denne personvernserklæringen gir deg informasjon om hvordan vi samler inn, bruker, oppbevarer og beskytter dine personlige opplysninger.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er informasjon som kan identifisere en enkeltperson, enten alene eller i kombinasjon med annen informasjon. Dette kan være navn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer eller annen informasjon som kan knyttes til en bestemt person.

Hvilke opplysninger samler vi inn?

Avhengig av hvordan du bruker våre tjenester vil vi samle inn ulike typer personopplysninger om deg. Vi er opptatt av at vi ikke innhenter mer informasjon enn vi trenger for å yte tjenesten best mulig.

Vi kan innhente følgende opplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Mobilnummer
 • Postnummer
 • Kvittering/salgsordre
 • Leveringsadresse
 • Betalingsinformasjon
 • Opplysninger om ditt bruk av Newcycle, som f.eks kjøpshistorikk, salgshistorikk, henvendelser til vår kundeservice, dato og tid for besøk, operativsystem og nettleser

Hvorfor har vi lov til å behandle dine personopplysninger?

Vi har lov til å behandle dine personopplysninger av følgende årsaker:

 • Vi behandler dine personopplysninger fordi det er nødvendig for å oppfylle avtalen mellom oss og deg.
 • Vi behandler dine personopplysninger fordi det er nødvendig for å gi deg best mulig opplevelse av vår tjeneste, og dette er en berettiget interesse for oss.
 • Vi behandler dine personopplysninger når det er påkrevd ved lov.
 • Vi behandler dine personopplysninger når du har gitt samtykke til dette for ett eller flere spesifikke formål.

Hvordan bruker vi opplysningene dine?

Vi bruker opplysningene dine til følgende formål:

 • For å opprette en brukerprofil
 • For å identifisere deg, og for å beskytte deg mot at andre utgir seg for å være deg
 • For å opprette og presentere digitale tvillinger og kvitteringer
 • For å levere produktene eller tjenestene du har bestilt
 • For å administrere betalinger av produkter eller tjenester
 • For å tipse deg om vedlikehold av tingene dine
 • For å håndtere frakt
 • For å vise deg relevante tjenester
 • For å sende deg oppdatering om ny funksjonalitet og andre endringer
 • For å forbedre kundeopplevelsen vår
 • For å overvåke og forbedre tjenestene våre
 • For å kunne oppdatere deg om status på dine ordrer
 • For å vurdere stillingsutlysninger og ansettelser

Hva skjer når jeg aktiverer “Hent kjøp automatisk” i appen?

Når du har bekreftet at du ønsker å hente kjøp automatisk, starter vi prosessen med å innhente kjøpsdata på dine vegne. Din identitet verifiseres enten ved hjelp av ditt telefonnummer eller ved at du logger inn via medlemskontoen din hos den aktuelle forhandleren.

Deretter hentes kjøpsdata fra de aktuelle forhandlerne. Når kjøpsdataen er mottatt, lagres den på din Newcycle-brukerkonto, og digitale tvillinger opprettes der det er mulig.

Fra nå av vil Newcycle være ansvarlig for den innsamlede dataen, og vil være behandlingsansvarlig. Den aktuelle forhandleren vil fortsatt være behandlingsansvarlig for den opprinnelige dataen.

Hvordan beskytter vi opplysningene dine?

Vi tar sikkerheten til dine personlige opplysninger på alvor og har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dem mot uautorisert tilgang, endring, eller sletting.

Hvem deler vi opplysningene dine med?

Vi deler aldri persondata med tredjeparter med mindre det er nødvendig for å utføre en tjeneste du har bestilt. Vi vil aldri dele mer informasjon enn det som anses nødvendig for å utføre tjenesten.

Når du overfører en digital tvilling til en annen bruker, vil eventuelle kjøpsbevis også overføres. Kjøpsbeviset kan være innhentet automatisk fra en forhandler, eller ved at du selv har tatt bilde av kjøpsbeviset. Eventuelle persondata på kjøpsbeviset, eller i bildet for øvrig, vil være tilgjengelig for den nye eieren.

Vi selger ikke dataen din, og vi gjør den ikke på noen måte tilgjengelig for tredjeparter som ikke direkte bidrar til å yte eller forbedre tjenesten til deg, med mindre påkrevd av norsk lov.

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter som behandler dataene på våre vegne, for eksempel leverandører av IT-tjenester. For å sikre en god og trygg behandling av dine personopplysninger vil vi inngå skriftlige avtaler med slike tredjeparter, kalt en databehandleravtale.

Vi ønsker å informere om at noen av dine persondata kan bli lagret utenfor EØS, spesifikt i USA. Dette skjer kun i tilfeller der det er nødvendig for å kunne tilby deg våre tjenester. Vi vil likevel forsikre deg om at vi kun samarbeider med tjenesteleverandører som har godkjente personvernstandarder og som følger gjeldende lover og regler for personvern. I tillegg vil vi kun lagre dine persondata i USA dersom vi har en signert databehandleravtale som sikrer at dine persondata blir behandlet i henhold til gjeldende lover og regler om personvern.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi vil kun lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre lagringstid er påkrevd eller tillatt i henhold til gjeldende lover og regler. Når vi ikke lenger trenger å behandle dine personopplysninger, for eksempel når du sletter brukeren din, vil vi slette eller anonymisere dem på en sikker måte.

Dersom du er inaktiv og ikke bruker tjenesten vår over en periode på 5 år, vil all din data, inkludert alle kvitteringer du har lagret i Newcycle, bli slettet. Vi varsler deg i god tid før dette inntreffer, så du har mulighet til å redde dataen dine.

For å oppfylle kravene i regnskaps- eller bokføringsloven, kan det være nødvendig å lagre noen av dine personopplysninger lengre. I slike tilfeller vil vi lagre nødvendige opplysninger så lenge loven krever det. Dette kan omfatte opplysninger om kjøp, betalinger og fakturaer. Vi vil begrense tilgangen til dine personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å beholde dem for dette formålet.

Hvordan kan du endre eller slette opplysningene dine?

I henhold til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) - Avsnitt 2 Informasjon og innsyn i personopplysninger, har du rett til å be om innsyn i og tilgang til de personlige opplysningene vi har lagret om deg. Du har også rett til å kreve at opplysningene blir rettet, slettet eller supplert. Vi vil svare på din forespørsel så snart som mulig og senest innen 30 dager fra vi mottar den. Dersom vi ikke kan etterkomme forespørselen innen denne fristen, vil vi gi deg en begrunnelse for dette og opplyse om når vi forventer å kunne svare på forespørselen.

For å rette, slette eller supplere dine data, kan du kontakte vår behandlingsansvarlig på følgende e-postadresse: johan@newcycle.no.

Endringer i personvernserklæringen

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre denne personvernserklæringen fra tid til annen. Eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart etter at de er publisert i appen eller på våre nettsider.

Noe som ikke er som det skal?

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte vår behandlingsansvarlig på følgende e-postadresse: johan@newcycle.no.

Opplever du at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om dine rettigheter og hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.