Gi lengre liv til tingene du elsker

Få tidlig tilgang

Et gjennom­brudd innen bærekraftig eierskap

Hvordan kan vi gjøre det enkelt og lønnsomt å få ting til å vare? Vi mener løsningen ligger i digitale tvillinger.

Tvillingen følger produktet gjennom hele levetiden, ivaretar historikk og opprett­holder kontakten mellom produsent, forhandler og eier.

Slik blir det lettere å reparere, foredle, kjøpe og selge, uansett om du er 1st, 2nd eller 8th cycle-eier.

Ute i beta nå

Få tidlig tilgang